Southwestern Asia Practice Quiz


  Question 1 of 8

Can you name the red country with the white triangular mark?


Kazakhstan
Romania
Armenia
Azerbaijan
Tanzania
Pakistan
Georgia

 
Zoom Level: